Welat an herêma xwe hilbijêrin.

Xane
Berhemên
Sensors, Transducers
Sensoriyên nêzîk

Sensoriyên nêzîk

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
E2EC-CR8D1-M1J 0.5ME2EC-CR8D1-M1J 0.5MOmron Automation & SafetyTerîf:SENS PRX 3MMDIA .8MMDIST DC2W-NO
E2B-M12LN05-WP-B2 5ME2B-M12LN05-WP-B2 5MOmron Automation & SafetyTerîf:SINGLE M12 LONG PW 5M PNP NC
E2A-S12KN08-WP-C1 25ME2A-S12KN08-WP-C1 25MOmron Automation & SafetyTerîf:PROX SENSOR
E2E-X7D2-M1GJ-T 0.3ME2E-X7D2-M1GJ-T 0.3MOmron Automation & SafetyTerîf:PROXIMITY SENSOR M18 7MM NC
Carlo GavazziCarlo Gavazzi
IA18ESF05UCIA18ESF05UCCarlo GavazziTerîf:IND PROX STEEL M18 NAMUR
EI5510NPAPEI5510NPAPCarlo GavazziTerîf:IND PROX FLATPACK DC NPN CBL
ICS30LF15PCM1-FBICS30LF15PCM1-FBCarlo GavazziTerîf:SEN PROX FB M30 PLG PNP NC
IA08FLN02PCM5IA08FLN02PCM5Carlo GavazziTerîf:SEN PROX MTL FACE M8 PNP NC
CrouzetCrouzet
IMC333020CIMC333020CCrouzetTerîf:SENS INDUCT PROX 3W SPST 2M
IMM27124CIMM27124CCrouzetTerîf:IPD M12 NONSHLD 3W SPST 2M
IMC22122M12IMC22122M12CrouzetTerîf:SENS INDUCT PROX 3W SPST M12
IMN22124CIMN22124CCrouzetTerîf:IPD M12 SHLD 3W SPST 2M